Ετυμολογία

επεξεργασία
Hrvat < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Hrvat αρσενικό ή θηλυκό

  • Last names with at least 10 bearers among persons registered on 31 December of each year. Year 1999 - 2020, Statistics Sweden [1]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Hrvat < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Hrvat αρσενικό ή θηλυκό

  • Priimki (G-L), Slovenija, letno, Vlada Republike Slovenije Statistični Urad Republike Slovenije (Επώνυμα (G-L), ετήσια, Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας), ανακτήθηκε 16/9/2023, CC BY 4.0 [2]