Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Grenada (en)Βασκικά (eu) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Grenada (eu)Γερμανικά (de) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Grenada (de)Ιταλικά (it) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Grenada (it)Ολλανδικά (nl) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Grenada (nl)Πολωνικά (pl) επεξεργασία

  Προφορά επεξεργασία

 

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Grenada (pl)Φινλανδικά (fi) επεξεργασία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Grenada (fi)Πολωνικά (pl) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

Grenada < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Grenada θηλυκό

  Πηγές επεξεργασία

  • Names given to children in Poland in 2000-2019 - first name, Poland's Data Portal (Otwarte Dane), ανακτήθηκε στις 13/9/2023 [1]