Σλοβακικά (sk) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

Frëngjisht (sk)

  1. τα γαλλικά, η γαλλική γλώσσα