Γερμανικά (de) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

Distanz 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

Distanz (de) θηλυκό