Κάτω σαξονικά (nds)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

Dörmeter (nds)