Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος κυρίου ονόματος επεξεργασία

Brazilon (eo)