Ίντο (io) Επεξεργασία

  Κλιτή μορφή ουσιαστικούΕπεξεργασία

Angli (io)