Ετυμολογία

επεξεργασία
Allemeersch < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Allemeersch αρσενικό ή θηλυκό

  • Top 10.000 des noms de famille en Belgique au 1/01/2017, Statbel, Βελγικό Στατιστικό Γραφείο, ανακτήθηκε στις 1/8/2023, [1]: Το επώνυμο Allemeersch εμφανίζεται στην/ις Περιοχή/ές: Belgique, Flandre του Βελγίου  Ετυμολογία

επεξεργασία
Allemeersch < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Allemeersch αρσενικό ή θηλυκό

  • Top 10.000 des noms de famille en Belgique au 1/01/2017, Statbel, Βελγικό Στατιστικό Γραφείο, ανακτήθηκε στις 1/8/2023, [2]: Το επώνυμο Allemeersch εμφανίζεται στην/ις Περιοχή/ές: Belgique, Flandre του Βελγίου