Ετυμολογία

επεξεργασία
Ahmeti < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ahmeti αρσενικό ή θηλυκό

  • Catalogue of the most frequently used Albanian names and surnames, Organization for Security and Co-operation in Europe, 17 January 2020 [1]
  • Caka, Ali & Caka, Nebi. (2010). Mbiemrat e sotëm të shqiptarëve të Kosovës (Kosovar Albanian Surnames). AKTET - Journal of Institute Alb-Shkenca. 3. 565-569. [2]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Ahmeti < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ahmeti αρσενικό ή θηλυκό

  • Top 10.000 des noms de famille en Belgique au 1/01/2017, Statbel, Βελγικό Στατιστικό Γραφείο, ανακτήθηκε στις 1/8/2023, [3]: Το επώνυμο αυτό εμφανίζεται στην Περιοχή: Belgique του Βελγίου  Ετυμολογία

επεξεργασία
Ahmeti < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ahmeti αρσενικό ή θηλυκό

  • Pagine Bianche, ανακτήθηκε στις 22/8/2023 [4]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Ahmeti < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ahmeti αρσενικό ή θηλυκό

  • Last names with at least 10 bearers among persons registered on 31 December of each year. Year 1999 - 2020, Statistics Sweden [5]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Ahmeti < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ahmeti αρσενικό ή θηλυκό

  • Finnish Digital and Population Information Agency, ανακτήθηκε στις 1/8/2023, ενημέρωση δημοτολογίου μέχρι τις 31/7/2023 [6], [7]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Ahmeti < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ahmeti αρσενικό ή θηλυκό

  • Top 10.000 des noms de famille en Belgique au 1/01/2017, Statbel, Βελγικό Στατιστικό Γραφείο, ανακτήθηκε στις 1/8/2023, [8]: Το επώνυμο αυτό εμφανίζεται στην Περιοχή: Belgique του Βελγίου  Ετυμολογία

επεξεργασία
Ahmeti < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ahmeti αρσενικό ή θηλυκό

  • Priimki (A-F), Slovenija, letno, Vlada Republike Slovenije Statistični Urad Republike Slovenije (Επώνυμα (A-F), ετήσια, Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, Στατιστική Υπηρεσία της Δημοκρατίας της Σλοβενίας), ανακτήθηκε 31/8/2023, CC BY 4.0 [9]