Ετυμολογία

επεξεργασία
Ahmadzai < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ahmadzai αρσενικό ή θηλυκό

  • Top 10.000 des noms de famille en Belgique au 1/01/2017, Statbel, Βελγικό Στατιστικό Γραφείο, ανακτήθηκε στις 1/8/2023, [1]: Το επώνυμο Ahmadzai εμφανίζεται στην/ις Περιοχή/ές: Belgique, Flandre του Βελγίου  Ετυμολογία

επεξεργασία
Ahmadzai < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ahmadzai αρσενικό ή θηλυκό

  • Top 10.000 des noms de famille en Belgique au 1/01/2017, Statbel, Βελγικό Στατιστικό Γραφείο, ανακτήθηκε στις 1/8/2023, [2]: Το επώνυμο Ahmadzai εμφανίζεται στην/ις Περιοχή/ές: Belgique, Flandre του Βελγίου  Ετυμολογία

επεξεργασία
Ahmadzai < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ahmadzai αρσενικό ή θηλυκό

  • Last names with at least 10 bearers among persons registered on 31 December of each year. Year 1999 - 2020, Statistics Sweden [3]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Ahmadzai < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ahmadzai αρσενικό ή θηλυκό

  • Statistisk sentralbyrå / Statistics Norway, 12891: Last names used by 200 persons or more, by last name, contents and year, ανακτήθηκε 6/9/2023 [4]