Ετυμολογία

επεξεργασία
Adjei < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Adjei αρσενικό

  • Finnish Digital and Population Information Agency, ανακτήθηκε στις 1/8/2023, ενημέρωση δημοτολογίου μέχρι τις 31/7/2023 [1], φύλλο Miehet kaikki  Ετυμολογία

επεξεργασία
Adjei < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Adjei αρσενικό ή θηλυκό

  • Top 10.000 des noms de famille en Belgique au 1/01/2017, Statbel, Βελγικό Στατιστικό Γραφείο, ανακτήθηκε στις 1/8/2023, [2]: Το επώνυμο αυτό εμφανίζεται στην Περιοχή: Flandre του Βελγίου  Ετυμολογία

επεξεργασία
Adjei < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Adjei αρσενικό ή θηλυκό

  • Top 10.000 des noms de famille en Belgique au 1/01/2017, Statbel, Βελγικό Στατιστικό Γραφείο, ανακτήθηκε στις 1/8/2023, [3]: Το επώνυμο αυτό εμφανίζεται στην Περιοχή Flandre του Βελγίου  Ετυμολογία

επεξεργασία
Adjei < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Adjei αρσενικό ή θηλυκό

  • Pagine Bianche, ανακτήθηκε στις 22/8/2023 [4]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Adjei < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Adjei αρσενικό ή θηλυκό

  • Last names with at least 10 bearers among persons registered on 31 December of each year. Year 1999 - 2020, Statistics Sweden [5]