Ετυμολογία

επεξεργασία
Ackerman < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ackerman αρσενικό ή θηλυκό

  • Top 10.000 des noms de famille en Belgique au 1/01/2017, Statbel, Βελγικό Στατιστικό Γραφείο, ανακτήθηκε στις 1/8/2023, [1]: Το επώνυμο Ackerman εμφανίζεται στην/ις Περιοχή/ές: Flandre του Βελγίου  Ετυμολογία

επεξεργασία
Ackerman < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ackerman αρσενικό ή θηλυκό

  • Top 10.000 des noms de famille en Belgique au 1/01/2017, Statbel, Βελγικό Στατιστικό Γραφείο, ανακτήθηκε στις 1/8/2023, [2]: Το επώνυμο Ackerman εμφανίζεται στην/ις Περιοχή/ές: Flandre του Βελγίου  Ετυμολογία

επεξεργασία
Ackerman < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ackerman αρσενικό ή θηλυκό

  • Familienforschung in Westpreußen, ανακτήθηκε στις 20/8/2023 [3], [4]  Ετυμολογία

επεξεργασία
Ackerman < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Ackerman αρσενικό ή θηλυκό

  • Last names with at least 10 bearers among persons registered on 31 December of each year. Year 1999 - 2020, Statistics Sweden [5]