Ετυμολογία

επεξεργασία
Abras < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Abras αρσενικό ή θηλυκό

  • Top 10.000 des noms de famille en Belgique au 1/01/2017, Statbel, Βελγικό Στατιστικό Γραφείο, ανακτήθηκε στις 1/8/2023, [1]: Το επώνυμο Abras εμφανίζεται στην/ις Περιοχή/ές: Wallonie του Βελγίου  Ετυμολογία

επεξεργασία
Abras < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Abras αρσενικό ή θηλυκό

  • Top 10.000 des noms de famille en Belgique au 1/01/2017, Statbel, Βελγικό Στατιστικό Γραφείο, ανακτήθηκε στις 1/8/2023, [2]: Το επώνυμο Abras εμφανίζεται στην/ις Περιοχή/ές: Wallonie του Βελγίου  Ετυμολογία

επεξεργασία
Abras < λείπει η ετυμολογία

  Κύριο όνομα

επεξεργασία

Abras αρσενικό ή θηλυκό

  • Last names with at least 10 bearers among persons registered on 31 December of each year. Year 1999 - 2020, Statistics Sweden [3]