Αγγλικά (en) Επεξεργασία

  ΕπίθημαΕπεξεργασία

-y (en)
για το σχηματισμό επιρρημάτων από ουσιαστικά και επίθετα

Παράγωγες λέξειςΕπεξεργασία