Αγγλικά (en) επεξεργασία

  Επίθημα επεξεργασία

-y (en)
για το σχηματισμό

  1. επιρρημάτων από ουσιαστικά και επίθετα με σημασία: χαρακτηρίζομαι από κάτι ή με τάση να κάνω κάτι
    juicy, grouchy, balmy, dreamy
  2. υποκοριστικών
    John > Johnny

Παράγωγα επεξεργασία