Εσπεράντο (eo) επεξεργασία

  Πρόσφυμα επεξεργασία

-int- (eo)

  1. είτε με ρήματα
  2. είτε με επιρρήματα

Σύνθετα επεξεργασία