Αζεριανά (az) επεξεργασία

  Χαρακτήρας επεξεργασία

  ﺽ

  • γράμμα του αζεριανού αραβικού αλφάβητου
Αζεριανό αλφάβητο
Αραβικό Λατινικό Κυριλικό Λατινικό IPA
—1918 1918—-1939 1958—-1991 1991—
,,, Z z З з Z z
ΔΦΑ : /z/