Ούρντου (ur) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

ﺩﻴﻣﺍ (ur) (ummīd)