Αζεριανά (az) επεξεργασία

  Χαρακτήρας επεξεργασία

  ﺙ

  • γράμμα του αζεριανού αραβικού αλφάβητου
Αζεριανό αλφάβητο
Αραβικό Λατινικό Κυριλικό Λατινικό IPA
—1918 1918—-1939 1958—-1991 1991—
,, S s C c S s
ΔΦΑ : /s/