Το περιεχόμενο αυτής της σελίδας χρειάζεται αναθεώρηση. Μπορείτε να βρείτε ή να αφήσετε σχόλια στη σελίδα συζήτησης «蝸».
Αναθεώρηση : μάλλον δεν είναι ουσιαστικό αλλά χαρακτήρας - μπορεί κάποιος να επιβεβαιώσει το λήμμα;.

Κινεζικά (zh) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

(zh)