Ουσιαστικό

επεξεργασία

ᾠδός αρσενικό

  Δείτε επίσης: ἀοιδός