Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ρήμα επεξεργασία

ὄλλυμαι