Αρχαία ελληνικά (grc) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

Ἄσκρηθεν < Ἄσκρα + -θεν

  Επίρρημα επεξεργασία

Ἄσκρηθεν (τοπικό επίρρημα)

Συγγενικά επεξεργασία

  Πηγές επεξεργασία