Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ετυμολογία επεξεργασία

Ἀλεξιούπολις < Ἀλέξιος, γενική ενικού Ἀλεξίου + -πολις

  Κύριο όνομα επεξεργασία

Ἀλεξιούπολις θηλυκό