Αρχαία ελληνικά (grc) Επεξεργασία

  Κλιτικός τύπος επιθέτουΕπεξεργασία

ἅπαντα

  1. αιτιατική ενικού του επιθέτου ἅπας
  2. ονομαστική, αιτιατική και κλητική πληθυντικού του ουδετέρου του ανωτέρω επιθέτου, δηλαδή του ἅπαν
δείτε τη λέξη  ἅπας