Μεσαιωνικά ελληνικά (gkm) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

ἀδελφάτον ουδέτερο


  Πηγές επεξεργασία