Μαλαγιάλαμ (ml)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

മുല (ml) (mula)

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία