Κανάντα (kn)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

ಕವನ (kn) θηλυκό