Γκουτζαράτι (gu) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

વેંગણ (gu) (ve.nga.n)

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία