Σανσκριτικά (sa) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

  1. ο ποταμός
  2. ο Ινδός ποταμός