Αραβικά (ar) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

علامة 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

علامة (ar)