Αραβικά (ar) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

طبيب 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

طبيب (ar)