Οθωμανικά τουρκικά (ota)Επεξεργασία

  ΑριθμητικόΕπεξεργασία


Περσικά (fa) Επεξεργασία

  ΑριθμητικόΕπεξεργασία

اون (fa)