Αραβικά (ar) επεξεργασία

  Αντωνυμία επεξεργασία

أنت (ar) (άν-τι) θηλυκό