Ουσιαστικό

επεξεργασία

שיבה αρσενικό

Συγγενικά

επεξεργασία