Εβραϊκά (he) επεξεργασία

  Αριθμητικό επεξεργασία

ראשון (he) (rishón) αρσενικό