Ουσιαστικό

επεξεργασία

יחס (he) (yákhas) αρσενικό