Ουσιαστικό

επεξεργασία

քաղաքացի (hy) αρσενικό προφορά: kʿałakʿacʿi