Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

художник 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

художник (ru)