Βουλγαρικά (bg) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

храна (bg)


Σερβικά (sr) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

храна (sr) (λατινική γραφή: hrana) θηλυκό