Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

храм 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

храм (ru)