Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

учительница 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

учительница (ru) θηλυκό