Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

сердце 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

сердце (ru) ουδέτερο