Ρωσικά (ru) επεξεργασία

  Ουσιαστικό επεξεργασία

семья (ru)

Συνώνυμα επεξεργασία