Καζακικά (kk)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

поэзия (kk) θηλυκόΚαρατσάι μπαλκάρ (krc)Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

поэзия θηλυκόΡωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

поэзия 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

поэзия (ru) θηλυκό