Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

настоящее 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

настоящее (ru)