Ουκρανικά (uk) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

множина 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

множина (uk) θηλυκό