Ουσιαστικό

επεξεργασία

медвед (sr) (λατινική γραφή: medved) αρσενικό