Ουσιαστικό

επεξεργασία

манастир (sr) (λατινική γραφή: manastir) αρσενικό