Ρωσικά (ru) Επεξεργασία

  ΠροφοράΕπεξεργασία

курица 

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

курица (ru)