Οσσετικά (os) Επεξεργασία

  ΟυσιαστικόΕπεξεργασία

зынг (zyng)

ΣυνώνυμαΕπεξεργασία